Friday, 22/10/2021 - 01:24|
Wellcome to Website Phung Chau Primary School
 • Bùi Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987363590
 • Nguyễn Thị Hài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng
  • Điện thoại:
   0397847100
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng
  • Điện thoại:
   0358643495
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng
  • Điện thoại:
   0934496388
 • Trần Thị Dệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0366233742
  • Email:
   detthpc@gmail.com
 • Bùi Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0988266797
 • Nguyễn Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0936414028
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0936476796
 • Nguyễn Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975302747
  • Email:
   nhanpc2012@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987293373
  • Email:
   huepc2906@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975302728
  • Email:
   nguyenthichinhpc123@gmail.com
 • Lê Thị Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975164437
  • Email:
   hieuchung744@gmail.com
 • Nguyễn Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984218484
  • Email:
   viethapc2012@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 201
Năm 2021 : 1.465